Popping & Popping

Fysiotherapie - Manuele Mobilisatie (DAM)

Fysiotherapie


Onderwerpen


Wat doen wij?

Er wordt zoveel mogelijk naar de oorzaak van uw aandoening gezocht. In plaats van alleen uw symptomen te bestrijden. Deze oorzaak trachten wij op te lossen om vervolgens het herwonnen herstel functioneel te oefenen.

Voorbeeld van functioneel oefenen:
Moeite met lopen dan krijgt u loop oefeningen.
U gaat NIET zelfstandig op een apparaat oefenen dat een deel van het lopen “nadoet”.


De oorzaak

Deze ligt dikwijls in het matig functioneren van een of meerdere gewrichten. Vaak ligt de oorzaak ook in een ander gebied (een ander gewricht) dan waar u de klachten voelt. 
Bijvoorbeeld: U kunt lage rugpijn hebben omdat er een bewegingsprobleem in uw heup zit.

 

Behandeling

De Behandeling bestaat uit handgrepen die de zogenaamde functiestoornis in uw gewricht (en) zo nodig ook in de gewrichten in de wervelkolom, weer herstellen. Dat is een speciale techniek. (D.A.M.)

De uitgangpunten van onze behandeling vindt u verderop deze site.

 

Rapportage

Uw arts wordt altijd schriftelijk op de hoogte gehouden (hiervoor dient u toestemming te geven) van behandeling en resultaat.


Geen resultaat

Indien wij u niet kunnen helpen zoeken wij met u, in samenspraak met uw arts, een andere behandeling elders. Dit kan een collega zijn maar ook bijvoorbeeld een verwijzing naar de neuroloog of de orthopeed.


Dossier

Er wordt een elektronisch dossier van u aangelegd wat u altijd onbeperkt kunt inzien. Het dossier is niet gekoppeld aan derden. De gegevens worden elders (web-based systeem) opgeslagen en door een bedrijf bewaakt.


D.A.M. methodiek en wetenschappelijke kader

  

Methodiek

D.A.M staat voor Driedimensionale Arthrokinematische Mobilisatie. Deze therapie is gericht op het opheffen van functiestoornissen in gewrichten (voor meer info zie ook wikifysio). Wij proberen de mogelijk verloren lenigheid in de gewrichtjes van de wervelkolom maar ook in de gewrichten van bekken, benen, armen, kaak etc. met een zachte speciale techniek te herstellen. Die afgenomen lenigheid wordt een “functiestoornis“ genoemd.

De techniek bestaat uit een zogenaamd bijsturen van de afwijkende beweging die in een gewricht of gewrichtjes kan plaatsvinden als gevolg van bijvoorbeeld onvoldoende beweging of letsel.

Deze methode komt uit een theoretisch denkmodel. Eerst was er de theorie en daaruit is een therapie ontwikkeld. Veel therapieën in de fysio en manuele sfeer zijn (helaas) andersom ontstaan. Bij de D.A.M. methodiek geen goeroe, waarbij later een theorie moest worden bedacht om het een en ander te verklaren.

Deze zogenaamde functiestoornissen liggen naar onze mening ten grondslag aan een groot aantal aandoeningen van het bewegingsapparaat, in de orthopedie aangeduid als bijvoorbeeld: lage rugklachten, arthrosis deformans, tenditis, myalgie, HNP, bursitis etc.

Deze functiestoornissen in gewrichten van ledematen en wervelkolom hebben ook hun weerslag op hoe de spieren zich gedragen. En - naar onze mening - ook hoe blessures kunnen ontstaan. Spieren moeten door de “storing” vaak werk doen waarop ze niet zijn gebouwd, of anders gezegd, niet op zijn berekend. En dat kan spier- en/ of peesklachten geven. Met name pijn.

Uit de praktijk weten wij dat de oorzaak vaak heel ergens anders ligt dan waar de pijn gevoeld wordt.


Wetenschappelijk kader

Dit kader is ontleend aan de denkwereld van de functionele morfologie: het wetenschappelijk deelgebied van de biologie dat zich bezighoudt met de bestudering van de relaties tussen vormen en functies van levende organismen.
De D.AM. methode leunt derhalve op het zogenaamde Patho functioneel Morfologische Mode (voor meer info zie ook wikifysio).

 

Optimal design


We gaan ervan uit dat het lichaam optimaal is ontworpen. De natuur maakt geen foutjes in het ontwerp.
Onze rug is goed ontworpen. Dat wij zo vaak lage rugklachten hebben (72 % van de Westerse bevolking) komt omdat onze rug niet is ontworpen om een groot deel van de dag achter een laptop op een stoel te zitten bijvoorbeeld.
Hetzelfde geldt voor uw arm, die niet is ontworpen om de hele dag te muizen.

 

Economic principle

Het lichaam probeert met zijn spieren zo economisch en zo “soepel” mogelijk om te gaan. (Minimum Jerk principe - Neville Hogan). Het zenuwstelsel regelt dit economisch bewegen. U loopt bijvoorbeeld met zo min mogelijk spierkracht om energie te sparen. Heeft u een enorme spiermassa (filmster Arnold Schwarzenegger) dan gebruikt u daar met lopen waarschijnlijk minder dan 10 % van (Arnold moet dus ook vaak naar de sportschool om “de spiermassa“ op peil te houden).

 

Vorm volgt functie

Een bekend principe. Vraagt u een bepaalde functie van uw arm, bijvoorbeeld gewichtheffen, dan zal de vorm wijzigen. U krijgt spierballen. Dit geldt ook voor gewrichten. Niet bewegen - onvoldoende bewegen in gewrichten - geeft een vormverandering. Een van de redenen voor het ontstaan van artrose. “if you don’t use it, you lose it”.

  

Visie op enkele aandoeningen en behandelwijzen

 

Hernia

Bij een hernia van bijvoorbeeld de rug is de tussenwervelschijf aangedaan. Dit is met een MRI of een CT-scan goed vast te stellen. Wij denken dat er zich op het niveau van de hernia eerst een functiestoornis heeft voorgedaan waaruit zich uiteindelijk een hernia heeft ontwikkeld.
Het operatief verwijderen van een hernia is in een klein percentage nodig. In de meeste gevallen is dit niet nodig. Hernia klachten herstellen vaak spontaan. Waarbij de hulp van pijnstillers vaak onontbeerlijk is. Dat de klachten spontaan verdwijnen heeft te maken met het feit dat de langs de hernia lopende “ontstoken” zenuw - die de pijn geeft - herstelt.

Blijft er echter pijn bestaan (uit vragenlijst-onderzoek blijkt dat 50 % van de geopereerde ondervraagden na 5 jaar en na 10 jaar nog steeds een zekere mate van klachten te hebben) dan zou het zo kunnen zijn dat de hernia is weggenomen maar de functiestoornis is blijven bestaan.

In de acute fase van pijn ten gevolge van een hernia kan de fysiotherapie nauwelijks een bijdrage leveren. De zenuw is dermate geïrriteerd dat het beleid is: "Pijnmedicatie c.q. ontstekingsremmers via de (huis)arts en afwisselend enigermate in beweging blijven op geleide van de pijn".

Dus schiet het in uw rug: Eerst de pijn te lijf via de arts.

 

Spierversterking en het kweken van een spiercorset bij de lage rug

Zowel bij een rughernia - wel of niet recent geopereerd - of aspecifieke lage rugklachten, spit e.d., lijkt ons de buikspieren en de rugspieren niet een voor de hand liggende reden van de pijnklachten. Mogelijk is er toch sprake van een niet goed beweeglijk wervelgewricht(en) of aangrenzende gewrichten.

Het maken van een spiercorset laat dan de functiestoornis ongemoeid, de stoornis wordt ook nog eens belast door de spierkracht oefeningen. Tevens is het zo dat het zenuwstelsel de spieren aanstuurt.
Veel sterke spieren van de romp (core stability) wil niet zeggen dat u die “meer” gaat gebruiken bij het dagelijks bewegen. Zo werkt dat niet in neurofysiologische zin (zie elk willekeurig studieboek hierover!). 

Dat er toch vaak op deze manier min of meer succesvol behandeld en/of getraind wordt komt mogelijk doordat de patiënt simpelweg veel meer beweegt. Core stability sec trainen lijkt geen zinvolle therapie in dit geval.
Illustratief is wellicht een onderzoek dat gedaan is bij hoogspringers waarbij de bovenbenen (de quadriceps) getraind werden. Zij sprongen met deze sterkere bovenbeenspieren uiteindelijk lager dan voorheen….

Ons zenuwstelsel regelt zaken op zijn manier. Kortom, wil je hoger springen dan moet je het hoogspringen klaarblijkelijk in zijn gehele beweging trainen. Wil je de rug trainen dan zul je dat klaarblijkelijk ook moeten trainen in die functies waarvoor je hem gebruikt. Zitten, opstaan, staan, lopen, bukken, hardlopen etc.

Dat is niet nieuw, dat heet “functionele training”.

 

De aan de wervelkolom grenzende gewrichten

Als er een beperkte lenigheid (functiestoornis) in bijvoorbeeld het heupgewricht bestaat dan zal iedereen tijdens bijvoorbeeld lopen of staan die beperkte heupbeweging moeten compenseren. Die compensatie zou mogelijkerwijs in de rug kunnen geschieden. De onderrug moet dan voortdurend een beweging ter compensatie van de heup maken. De rug forceert zich als het ware. Dit zou rugklachten kunnen geven.

De oplossing is opnieuw niet een spiercorset kweken maar de lenigheid van de heup proberen te herstellen waardoor de rugklachten verdwijnen. Hetzelfde geldt voor een beperking in de voet, de enkel het kuitbeen en de knie, daar moeten de goede gewrichten - of zelfs de rug - een oplossing vinden voor wellicht dat ene gewricht dat beperkt is in zijn bewegen.

Goed bewegingsonderzoek is dus belangrijk.


Oorzaak van klachten

Naast letsel (ongeluk en sportblessure) komen de meeste klachten mogelijk van een verminderd gebruik van de rug. In de zin van verminderd bewegen. Wij hebben een zit cultuur. Dat geeft een mindere lenigheid (functiestoornis) in een bepaald bewegingstraject van een (wervel) gewricht(en). Bij veel zitten kromt de onderrug zich - we worden moe - zakken in en er ontstaat dan een mindere lenigheid om de rug weer hol te maken (het rechten van de rug), maar ook het draaien naar links en rechts van de rug wordt minder lenig.

 

Bekken

 

Bekken (SI-gewrichten)

Ook hier kunnen zich functiestoornissen voordoen, die pijn op het SI-gewricht geven (de kuiltjes achterop onder de taillelijn) maar ook dit kan lage rugklachten geven omdat een minder lenig bekken gewricht gecompenseerd moet worden (ook in zit). De rug moet namelijk wel in balans worden gehouden.

 

Bekkeninstabiliteit

Bekkeninstabiliteit bestaat volgens de laatste inzichten niet meer. De klacht wordt bekkenpijn genoemd omdat er is waarschijnlijk geen sprake is van instabiliteit. Naar de inzichten van de D.A.M. vinden wij dit ook.

Wij denken aan een functiestoornis van de bekkengewrichten en van de heupgewrichten in veel gevallen. Die wat ons betreft in principe oplosbaar moet zijn. Verweking van de banden tijdens de zwangerschap is lange tijd als oorzaak van bekkenklachten bij zwangeren aangegeven. Er zijn publicaties van Scandinavische oorsprong die deze theorie niet (meer) ondersteunen (het hormoon relaxine dat verantwoordelijk geacht wordt voor de verweking van het bekken blijkt bij zwangeren met en zonder bekkenklachten gelijk).


Nekklachten

Een “vastzitten” in een bepaalde houding in verband met werken achter een laptop, zitten in de auto, vergaderen etc. geeft beperking van lenigheid in o.a. nekwervel gewrichten. Ook werkstress, die zich daar mogelijk uit, zorgt ervoor dat er niet voldoende bewogen wordt in de nek. Door de stress ontstaat dus een lichamelijke beperking. De klacht is dus niet psychisch.

 

Schouder


Kalk in de schouder(pees)

 In het schoudergewricht kunnen functiestoornissen ontstaan door verminderd gebruik. Met name in bepaalde richtingen. Hoe vaak doet u uw arm bijvoorbeeld maximaal zijwaarts omhoog? Door een functiestoornis beweegt de kop anders in de schouderkom, dit kan compressie krachten op een pees geven. Dit komt omdat de kop in dat geval als het ware tegen de pees aan “rolt”. Een pees reageert op druk door vorming van botweefsel (kalk). Als voorbeeld: De knieschijf is een botstuk in de pees van het bovenbeen, zo gebouwd om compressie krachten van de pees tegen het kniegewricht op te vangen. Een mooie constructie van de natuur!

Kalk in de schouder resorbeert in de regel ook weer vanzelf, dit oplossen van het kalk gaat doorgaans met een flinke ontsteking gepaard. Kalk kan ook door de orthopedisch chirurg worden verwijderd (barbotage procedure). Mogelijk dat ook de zogenaamde schockwave (ultra geluidspulsen) behandeling door de fysiotherapeut succesvol is (niet mogelijk in onze praktijk).


Schouderpees ontsteking

Ook hier liggen - naar onze mening - functiestoornissen in het schoudergewricht aan ten grondslag. Spieren en pezen gaan zich aanpassen en verstoren zo de “ balans” in de schoudergordel. De kop kan bijvoorbeeld anders in de kom komen te hangen. Maar bovenal geeft die aanpassing een ontstekingsreactie.


Schouderpees degeneratie

Vanaf 50 jaar hebben mensen pezen, die spontaan niet meer zo mooi zijn als daarvoor (degeneratie). Vaak zijn er scheurtjes in de pees zichtbaar. Dit geeft in de regel geen klachten. Helaas bij een bepaalde groep mensen wel. Ook hier weer ontstekingsreacties. Ook hier verandert de functie van het gewricht, de kop verplaats zich soms naar boven, een ongewenste plaats.


Schouderpees afgescheurd

De orthopedie is degene die moet bezien of dit zinnig is te repareren. Iets wat stuk is, is niet voor de fysiotherapeut.


Frozen shoulder

Dit is een onbegrepen schouder aandoening. Het gewricht raakt vast en doet pijn en het herstel duurt lang: 1 jaar tot 3 jaar. De oorzaak is onbekend. Het kapsel verdikt en de gewrichtsholte wordt kleiner. Het lijkt erop dat het schouderkapsel zich aanpast aan een gewijzigde situatie. Dit blijft onduidelijk! Deze aanpassing gaat klaarblijkelijk gepaard met ontstekingsverschijnselen. De aandoening is onderverdeeld in verschillende fasen van herstel. Als de aanpassing voltooid is zijn de klachten ook verdwenen. De klachten van een frozen shoulder verdwijnen in de regel wel altijd. Oefenen heeft dus alleen in een bepaalde herstelfase van de aandoening zin. De verdikte kapsel is ook te verwijderen met een schouder kijkoperatie.

Het voordeel: een veel sneller herstel.
Het nadeel: een operatieve ingreep (kijkoperatie).NB Obsoleet is het onder narcose “lostrekken” van de frozen shoulder. Het risico van peesletsel (rupturen) weegt niet op tegen een afwachtend beleid of een gecontroleerd arthroscopisch (kijkoperatie) ingrijpen.
Hypothese voor de oorzaak: Mogelijk raakt de schoudergordel uit ”balans”. Bepaalde spieren (van de zogenaamde rotator cuff) worden minder krachtig, waardoor de kop van de schouders anders in de kom komt te hangen. Het kapsel moet zich derhalve (uiteindelijk) aanpassen. Dit langdurige aanpassingsproces zou mogelijk betrokken zijn bij de frozen shoulder. Waarom bepaalde spieren van de rotator cuff minder sterk worden is dan ook nog een vraag. Zoiets gebeurt niet spontaan. Het voert in deze te ver om hier verder op in te gaan. Het is wel duidelijk dat de oorzaak moet worden “aangepakt”.

Er zijn wetenschappelijk vele hypothesen voor de frozen shoulder aangedragen: Auto-immuunziekte, een bindweefsel aandoening zoals die ook bestaat bij de zogenaamde “Koetsiershand”. Diabetes, een hartinfarct en een schildklieraandoening zouden meer kans op een frozen shoulder geven. Het waarom is onduidelijk.


Liesklachten

Naast dat er letsel (ongeluk en sportblessure) als oorzaak kan zijn moet gekeken worden of er niet ergens een mindere lenigheid in bijvoorbeeld het heupgewricht of in het bekkengewricht (SI-gewricht) zit. Bij zo‘n functiestoornis moeten spieren die aanhechten in de lies werk doen waar zij mogelijk niet op berekend zijn. Zeker als bijvoorbeeld de sportblessure steeds maar terug komt moet hieraan gedacht worden.


Hamstrings

Naast dat er letsel (ongeluk en sportblessure) als oorzaak kan zijn moet gekeken worden of er niet ergens een mindere lenigheid in bij voorbeeld de heupen of het bekken aanwezig is waardoor de hamstrings tijdens sport voortdurend op een niet wenselijke manier aangesproken worden.


Voet-, hiel- en achillespeesklachten

Voetklachten komen vaak door de bewegingsbeperking die schoenen ons dikwijls opleggen. De damesmode is hier meer uitgesproken in dan de herenmode. De zo ontstane functiestoornissen tussen bijvoorbeeld de voetwortelbeentjes kunnen achillespees- en hielspoorklachten veroorzaken. Ook oud letsel kan de oorzaak zijn.

Pijn in de voeten kan ook door de podoloog worden opgelost waarbij opgemerkt dat zooltjes ook een beperking geven van het bewegen. En zoals eerder gemeld heeft een beperking - verminderde lenigheid - gevolgen voor aangrenzende gewrichten. Deze moeten de beperking compenseren.

Hetzelfde geldt voor de aangepaste zooltjes in sportschoenen (anti-pronatie zooltjes bijvoorbeeld). Als het comfortabel zit/loopt prima maar anderszins kun je je afvragen of iedere loper wel zo “netjes “moet lopen. Op het net staan opnames van professionele marathonlopers, het is verrassends te zien hoe “afwijkend en verschillend” zij hun voeten neer zetten.

  

Platvoeten

Wie heeft zie niet? Moet daar wat mee als het geen klachten geeft? Als een platvoet met eigen spierkracht te corrigeren is, is er vaak sprake van een flink lenige voet (kinderen). Waarom moet dat gecorrigeerd worden? Moeten de steunzolen er dus allemaal uit? Als het u comfortabel zit, houden zo!


Artrose

Artrose wordt nog steeds slijtage genoemd. Het kraakbeen in het gewricht is aangedaan. Het is inmiddels duidelijk dat dit in de regel weinig met het gebruik van het gewricht te maken heeft. Mensen die hun hele leven niets zwaarder dan een pen hebben vast gehouden krijgen artrose in vingers en handen.

Mensen lopen niet dagelijks op hun handen maar kunnen desondanks toch flinke artrose van de handen hebben. Dit geldt voor alle gewrichten, knie en heup. Artrose is een kraakbeen aandoening, een ziektebeeld, dat nog niet geheel is doorgrond. De echte oplossing moet misschien eerder bij de reumatoloog dan bij de orthopeed worden gezocht in de toekomst.Wel is bekend dat minder bewegen ook leidt tot artrose. In het heupgewricht bijvoorbeeld beginnen artrotische veranderingen op dat stukje kraakbeen dat het minst wordt gebruikt (onderzoek). Wij denken dan ook dat een functiestoornis - minder lenig- kan leiden tot artrose. Het gezegd: “If you dont use it, you lose it”, lijkt ook hier weer van toepassing.
Opm. Kraakbeen blijft gezond - juist - als het belast wordt! Dus liever de trap nemen dan de lift als het aan het kraakbeen van uw enkel, knie en heup ligt.

Therapeutisch kan de resterende beweging zoveel mogelijk geoptimaliseerd worden en moet de resterende bewegingsmogelijkheid, middels oefenen of liever tijdens dagelijkse bewegingen, immer worden bijgehouden! Soms is een operatie (bijvoorbeeld een nieuw gewricht) de enig juiste oplossing. Iets wat “ stuk” is kan niet door fysiotherapie worden gerepareerd.


Het rekken van kapsels

Kapsels - omhulsels van gewrichten - bestaan volgens elk leerboek over histologie uit collageen bindweefsel type I. Dit type weefsel is nauwelijks rekbaar. Namelijk 1,5%.

Het rekken van bijvoorbeeld een schouderkapsel, enkelkapsel etc. is dus naar onze mening een niet zinvolle therapie. Vooropgesteld dat er een verkorting van het kapsel gevonden wordt. Of gewrichtskapsel verkort (stijver) of juist slapper wordt na bijvoorbeeld 4 weken gips of te weinig beweging van een gewricht is een controverse. Wij zullen hier niet op de controverse ingaan. Wij sluiten ons wel aan bij het idee dat de kapsels slapper worden door minder bewegen en daardoor het gewricht niet meer goed sturen of anders uitgedrukt: niet goed meer in de hand hebben. Er ontstaat dan een functiestoornis, die naar onze menig in de regel goed oplosbaar is.


Het rekken van spieren

Het rekken van spieren en pezen voorkomt noch blessures noch spierpijn. Dit is goed onderzocht. De spier “an sich” wordt er ook niet langer van! Dat u bij het rekken van bijvoorbeeld de hamstrings met uw vingers verder bij de grond komt is de toegenomen tolerantie van de hamstrings (zie hiervoor o.a. het artikel van Dr. Halbertsma GU over de rug en de hamstrings).

De spier of pees bevindt zich in de ruststand in zijn optimale lengte voor zijn taak. De wielrenner heeft een “verkorting” aan de voorzijde van het bovenbeen. Zo zit hij immers dagelijks op de fiets. Gaat hij hoogspringen als sport, zal die “verkorting” verdwijnen. Spieren kunnen dus wel langer of korter worden, maar niet door rek!

Hoe dan wel? Door ze in hun functie (hoogspringen) te oefenen groeit of verkort (wielrenen) de spier naar zijn optimale rustlengte (actine en myosine speelt hier in de spier een rol). In rust lengte levert hij ook de meeste kracht. De spier staat als het ware al klaar om tot maximale actie over te gaan. Dus blijft het de vraag waarom zou u hem dan willen verlengen? M.a.w. rekken van spieren vinden wij geen zinvolle therapie.


Moet u dan stoppen met al dat rekken?

Hoewel u wel door overmatig verre rek schade aan het bindweefsel in de spier kunt toebrengen vinden wij dat u gewoon kunt blijven rekken als u vindt dat u daar baat bij heeft!


Ontstoken pezen (de tenniselleboog)

Een tenniselleboog is een ontstoken peesaanhechting op de buitenkant van de elleboog. De spier of pees, die daar verantwoordelijk voor is (de zogenaamde musculus extensor carpi radialis brevis) regelt niet een beweging in de elleboog maar een heffende beweging van de pols.

De pees raakt ontstoken omdat hij zich aan wil passen aan de gevraagde functie. Hij begint een ontstekingsproces om zich “om te bouwen”. De pees wordt namelijk aangesproken op een functie waar hij waarschijnlijk niet op is gebouwd. Dit proces kan maximaal tussen de 1 en 2 jaar duren. De pees heeft zich dan omgebouwd. En de klachten zijn in de regel verdwenen. Ontstekingsremmende injecties (corticosteroiden) worden daarom door dokters bijna niet meer gegeven. Dit gegeven geldt voor meerdere peesontstekingen bij andere gewrichten.

De oorzaak van de tenniselleboog moet naar onze menig in de pols (functiestoornis) worden gezocht. Tot op heden zijn wij niet goed in staat gebleken dit probleem met de D.A.M. therapie op korte termijn op te lossen!
Alle andere therapieën zijn niet beter dan onze. Er is voldoende wetenschappelijk onderzoek naar gedaan, waarbij ook fysiotherapie praktijken in Heemstede betrokken zijn geweest.


Zitten, tillen bukken


Zitten

Ons lichaam is niet ontworpen om langdurig te zitten. Hierover lijkt weinig discussie noodzakelijk. Wij hebben echter een zit-cultuur zowel in de werk- als de privésituatie en die sluit geenszins aan op het “Optimal design “principe. Niet zitten in de werksfeer kan ook (zie hiervoor desgewenst de futuristisch architectonische afbeeldingen. Google: end of sitting).


Wat is de juiste zithouding?

Rechtop volgens de ergonomisch gevormde bureaustoel, vaak inclusief een lende steun. Op een grote bal zitten zegt de volgende. Allemaal goed. Maar op Skippy-ballen en rechtop stoelen zitten is vermoeiend. Onze rugspieren moeten veel werk doen om ons “rechtop” te houden. Een lende steun op een bureau stoel “duwt” ons eigenlijk mechanisch van de zitting af. Deze houding is op zich wel juist maar wel heel actief. De lende steun hoger plaatsen en iets achterover leunen (een beetje als in een sportwagen zitten ) houdt de onderrug ook recht, zij het onder een hoek (afbeelding volgt t.z.t.). In een personenauto staat de zitting schuin naar achteren gekanteld, hier werkt de lende steun weer wel optimaal.

Kortom: een actieve rechtop zittende houding is wel juist maar dikwijls niet goed vol te houden.


Tillen en bukken

Een professionele gewichtheffer tilt met een holle rug. De gewichtheffer zet zijn rug vast in die holle stand. Dat werkt beschermend tegen rugblessures. Door de knieën buigen en rug recht houden werkt ook, maar is niet goed uitvoerbaar als het gewicht zwaar is (bv een wasmand). We gaan dan al gauw de onderrug krommen om niet voorover te vallen met de wasmand. Technisch gesproken komt dat om dat het lichaamszwaartepunt door het gewicht van de wasmand voor ons steunvlak (de voeten) dreigt te komen. Om niet om te vallen gaan we een correctie uitvoeren, waarbij de rug bol wordt, hetgeen ongunstig is voor het tillen.

Hoe te tillen en te bukken lijkt over het algemeen inmiddels wel bekend. Wat als toch bij tillen en bukken steeds maar weer klachten optreden? De meeste klachten zoals spit ontstaan vaak niet door het tillen van een zware last. De meeste acute lage rugklachten ontstaan bij - ogenschijnlijk - eenvoudige alledaagse bewegingen. Bukken om een potlood van de tafel te pakken. Reiken naar een pan op het vuur, veter vastmaken en soms ook volstrekt onbekend waardoor het “er opeens inschiet”.

Mogelijke oorzaak. Bij licht tillende en bukkende bewegingen vergrendelt de onderrug eigenlijk vanzelf. Hoe verder er gebogen wordt in de rug des te meer vergrendelt de lende wervelkolom vanzelf. Dit heeft ons inzien te maken met de asymmetrie in de beweging. De lende wervels roteren (draaien) zichzelf in een slotpositie (een lende wervel draait ca.4 graden per wervel, het zijn dus hele kleine bewegingen). Door de natuurlijk beweging te negeren, hinderen we die vergrendeling.

Bij voorbeeld: u wilt rechts van u iets oppakken. Dan moet er het nodige bewegen vanaf uw voeten tot aan uw rechterhand. Wordt die beweging onderbroken - omdat bijvoorbeeld het bureau in weg staat - en het bekken kan niet mee bewegen, dan hindert u deze natuurlijke vergrendeling en schiet het erin “terwijl u niets doet”. Het advies hierin is dan ook: “zorg voor ruimte om te bewegen”. Zorg dat alles mee kan bewegen - hoe gering ook - zet je zelf niet klem met een bekken of een been. Faalt dit alsnog dan is bij licht tillen of vaak bukken het trekken van een holle rug - zoals boven vermeld - mogelijk een goede oplossing.

N.B.: Er is veel geschreven over het versterken van de buikspieren die de belasting op de rug zouden verminderen. Wij zij het hiermee oneens (zie eventueel vakblad artikel in Versus). Het is uiteraard niet verboden om toch de buikspieren te oefenen, wij denken alleen dat dit niet helpt.

Een andere serieuze mogelijkheid is dat er een beperking in de betreffende rotatie van een of meer lende wervels zit. Een zogenaamde functiestoornis, die met de D.A.M techniek oplosbaar zou moeten zijn.


Literatuur

Over genoemde zaken kunt u artikelen vinden op www.verrsus.nl waar ook de wetenschappelijke literatuur genoemd wordt waar uitspraken op zijn gebaseerd.


Verantwoording

Wij menen niet de waarheid in pacht te hebben. Met de D.A.M. methodiek! Misschien zal later blijken dat wij er volkomen naast zitten met deze visie. Maar wij werken wel met passie volgens deze, steeds maar weer naar de oorzaak zoekende, behandelmethode. Hierbij worden wij dikwijls verrast door het lichaam dat soms uiterst slimme compensaties heeft gevonden voor een probleem. Anderzijds zijn wij ook met enige regelmaat teleurgesteld omdat wij de oorzaak of de oplossing niet hebben kunnen vinden.

 

Zijn wij de praktijk die alles kan?

Wij proberen niet alles te “leveren” aan iedereen!

Onze praktijk wordt niet steeds maar groter en complexer. Wij houden de praktijk overzichtelijk en focussen op een goede behandeling die als resultante een goede kwaliteit van zorg moet opleveren. Fysiofitness, COPD, Ontspanningstherapieën zijn bijvoorbeeld niet onze expertise. Wij verwijzen u in die gevallen in eerste instantie gaarne door naar de collegae van “MedNet Heemstede” van welk lokaal interdisciplinair samenwerkingsverband wij lid zijn.

Onder Links kunt u plaatselijke samenwerkende sportscholen vinden.