Popping & Popping

Fysiotherapie - Manuele Mobilisatie (DAM)

Duizeligheid


Inleiding

Een bepaalde vorm van duizeligheid is behandelbaar met fysiotherapie. Deze vorm wordt BENIGNE PAROXYSMALE POSITIE DUIZELIGHEID genoemd. (BPPD) Benigne betekent: goedaardig. Paroxysmaal betekent: in aanvallen optredend en de rest wil zoveel zeggen als dat de duizeligheid afhankelijk is van de positie waarin met name uw hoofd zich bevindt.


Wat verstaan we onder duizeligheid ?

Iemand heeft het gevoel dat objecten om hem heen bewegen of dat hij/zij zelf beweegt. De oorzaak van deze vorm van duizeligheid is een functiestoornis van het evenwichtsorgaan, waarvan u er twee heeft bij elk oor 1. Bij BPPD is deze duizeligheid afhankelijk van de positie en/of beweging van het hoofd

Deze vorm van duizeligheid herstelt meestal spontaan binnen een maand, maar oefeningen en handgrepen aan het hoofd kunnen het herstel bevorderen.


Zijn er andere vormen van duizeligheid ?

Er zijn veel vormen van duizeligheid die met andere zaken te maken hebben. Bij voorbeeld hoge bloeddruk, neurologische aandoeningen, de ziekte van Menière, of gewoon stress. Het is daarom raadzaam, hoewel niet strikt noodzakelijk, om in eerste instantie uw huisarts te raadplegen. Die kan goed bepalen of u BPPD heeft, wat eventueel met fysiotherapie behandelbaar is. 


Vertigo

Fysiotherapie kent ook een revalidatie traject voor structurele(deel) uitval van één of soms beide evenwichtsorganen sprake is. De schade aan zo’n evenwichtsorgaan, of aan de bijbehorende zenuw, kan bijvoorbeeld door infectie zijn ontstaan. In dat geval moeten andere structuren in het lichaam het verlies van functie van het evenwichtsorgaan als het ware opvangen, compenseren. 

Onze ogen en “sensoren” in onze spieren, pezen en gewichten spelen hierbij een belangrijke rol.  Denk in praktische zin aan het oefenen van de balans tijdens het lopen. Ook onze kleine hersenen(cerebellum) helpen mee door anders op duizeligheid te reageren(leerproces). 

Duizeligheid  wordt soms ook bestreden door een gewenningsproces  middels  het gedoceerd oproepen van diezelfde duizelig- heid. Ook een verstoring in het blikveld komt voor bij gedeeltelijke of totale uitval van het evenwichtsorgaan(troebel zien  of een bibberend beeld). Ook dit kan geoefend worden.

Specialismen, die  bij duizeligheid in beeld komen zijn de Keel -Neus - Oor arts en de Neuroloog.